Akcja rekrutacja - Komunikacja wizualna
30 sierpnia 2022

POZNAJ NASZ NOWY KIERUNEK!

Nowy kierunek Komunikacja Wizualna jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i trendów związanych ze wzrostem znaczenia obrazu w komunikacji społecznej i marketingowej. Studia przygotowują do zawodu projektanta w obszarze komunikacji wizualnej.

Komunikacja Wizualna to studia dla twórczych i kreatywnych osób, które chcą połączyć pasję z pracą zawodową wiążąc swoją przyszłość z projektowaniem graficznym. Studia wprowadzają w świat przestrzeni wizualnej, uczą myślenia i działania projektowego. Studenci będę mieć możliwość wykorzystywania różnorodnych technik projektowych i najnowszych technologii cyfrowych przy tworzeniu autorskich projektów.  Poznają pełen proces projektowy od koncepcji do wdrożenia.
Zajęcia na kierunku realizujemy w oparciu o indywidualne podejście do studenta, w przyjaznej i twórczej atmosferze. Studenci mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej podczas zajęć zespołowych oraz indywidualnych konsultacji realizowanych projektów. Studenci mają także możliwość wyboru własnej ścieżki  kształcenia zgodnej ze swoimi zainteresowaniami  uczestnicząc w wybranych zajęciach w specjalistycznych pracowniach.
Program kształcenia powstał w konsultacji z cenionymi firmami z branży kreatywnej, w odpowiedzi na dynamiczny rozwój rynku projektowego. Wykorzystując współpracę  Wydziału Sztuk Projektowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci będą mieć okazję realizować praktyki studenckie oraz uczestniczyć w wizytach studyjnych w firmach o różnych specjalnościach projektowych. Studenci będą mogli konfrontować projekty semestralne i dyplomowe z opiniami ekspertów, dzięki czemu mają możliwość pracy nad kompletnym wdrożeniowo projektem. Studia realizowane są w oparciu o profil praktyczny, a studenci podczas praktyk zawodowych mogą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Zdobywają praktyczną znajomość zagadnień związanych z obraną specjalnością kształcenia, rozwijając twórcze podejście do rozwiązywania zadań oraz doskonaląc swój warsztat projektowy.

NASZA OFERTA

Program kierunku obejmować będzie zagadnienia z obszaru projektowania graficznego i multimediów. W trakcie kształcenia będziesz studiować ogólne przedmioty z zakresu przygotowania do druku, technik i narzędzi cyfrowych oraz materiałów poligraficznych. Ponadto będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach pracowni artystycznych, ucząc się rysunku, malarstwa oraz podstaw grafiki warsztatowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Rozwój internetu i urządzeń multimedialnych powoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się tworzeniem stron www, aplikacji, interfejsów i reklam internetowych, kreowaniem kampanii w Social Mediach, tworzeniem spotów reklamowych czy też interaktywnych gier komputerowych. Z badań przeprowadzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy wynika, że w najbliższych latach na regionalnym rynku pracy pojawi się wiele ofert zatrudnienia w branży związanej z projektowaniem multimedialnym i graficznym. Jest to efekt dynamicznego rozwoju tego sektora.  

Absolwent kierunku Komunikacja Wizualna będzie mógł znaleźć zatrudnienie:

  • w branży medialnej (redakcje prasowe, telewizyjne, wydawnictwa, wydawcy portali internetowych) – m.in. jako projektant kreatywny;
  • w agencjach reklamowych jako specjalista komunikacji wizualnej, współpracujący przy tworzeniu nowych marek i promowaniu nowych produktów, opakowań;
  • w szeroko rozumianej branży kreatywnej jako twórca gier, narracji filmowych, fotografii, kampanii reklamowych itp.
  • w agencjach graficznych jako specjalista strategii komunikacyjnych;
  • w agencjach PR jako specjalista ds. komunikacji wizerunkowej;
  • w innych firmach z różnych branż związanych z komunikacją wizualną;
  • we własnej firmie lub jako freelancer.

DOŁĄCZ DO NAS!
Kryteria rekrutacji     https://bit.ly/3ac9Ah5
Terminarz rekrutacji   https://pbs.edu.pl/pl/media/7132
Rekrutacja trwa do 18 lipca 2022


Więcej informacji o kierunku znajdziesz na :  

Komunikacja Wizualna PBŚ | Facebook

https://www.instagram.com/komunikacja_wizualna_pbs/

Masz jakieś pytania? Napisz do nas:

kom.wiz@pbs.edu.pl