"Babel" - wystawa prac studentów w Galerii 3.1
24 maja 2023

Babel
30.05–21.06.2023
Galeria 3.1
otwarcie wystawy: 30.05.2023 (wtorek), godz. 12.00 / wstęp wolny

Babel to tytuł kolejnej wystawy w Galerii 3.1. Odwołuje się on do mitu, biblijnej przypowieści na podstawie której w 2016 roku powstała seria prezentowanych prac.
Przypowieści o wieży Babel odpowiadają dwie interpretacje. W pierwszej, powszechnie znanej, wysoka budowla miała sięgać niebios, a więc miejsca samego Władcy - Boga, druga mówi o tym, że za tym działaniem ludzi, stała chęć nadania sobie imienia, co także stanowiło przywilej boski. Ostatecznie każda z interpretacji staje się obrazem pychy, chęci kontroli, dominacji i władzy.
Dodatkowo jednak mit ten opowiada także o ludzkich zależnościach i powiązaniach, o sile w zjednoczeniu a słabości w rozproszeniu i lęku. Staje się to czytelne za pośrednictwem prezentowanych na wystawie prac stanowiących różnorodne odsłony mitu, które wskazują na jego aktualność w czasie niepokoju, obaw i zmian. Odpowiadają temu zarówno bardziej sugestywne i realistyczne w ujęciu prace - niekiedy przywołujące dobrze znane dzieła, jak i te przyjmujące abstrakcyjną formę i wydźwięk.