BUP Science and Sail 2023
24 kwietnia 2023

The Baltic University Programme ogłosił nabór na Szkołę letnią BUP Science and Sail 2023. Szczegóły poniżej.

The Baltic University Programme oraz Klaipėda University (Litwa) rozpoczęły rekrutację skierowaną dla studentów I i II stopnia na udział w szkole letniej połączonej z rejsem po Morzu Bałtyckim. Szkoła odbędzie się w dniach 3-9 lipca w Klaipėda, Litwa. 

Studenci wraz z czołowymi ekspertami z całego regionu będą mogli badać środowisko Morza Bałtyckiego, zarówno na lądzie, jak i na morzu.  

Więcej informacji: https://www.balticuniv.uu.se/activities/science-and-sail-2023/
Końcowy termin rekrutacji: 14 maja 2023

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani będą musieli jedynie pokryć koszty podróży do i z Klaipėda. Resztę kosztów pokrywa BUP. Zrekrutowanych może zostać maksymalnie 36 studentów.