BUP Student Ambassador
26 kwietnia 2023

The Baltic University Programme ogłosił nabór na Student Ambassador. Szczegóły poniżej.

Rolą Ambasadorów Studenckich jest współpraca z uniwersytetami zrzeszonymi w BUP, aby służyć jako osoba kontaktowa między ich macierzystą uczelnią i jej studentami a BUP Coordinating Secretariat w Uppsali oraz BUP Polish National Centre (Politechnika Łódzka).

Wszyscy Ambasadorzy Studenccy otrzymają list polecający od Sekretariatu Koordynacyjnego BUP, jak również oficjalny certyfikat potwierdzający ich pracę dla BUP.

Więcej informacji: https://www.balticuniv.uu.se/news-new/?tarContentId=1059072
Końcowy termin rekrutacji: 20 sierpnia 2023