Konferencja i wystawa EcoSET
13 września 2022

W dniach 12-14 września 2022 r. na kampusie Politechniki Bydgoskiej odbyła się konferencja zamykająca podsumowująca projekt „EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Politechniki Bydgoskiej w obszarze nauki i edukacji” realizowany przez trzy wydziały PBŚ:  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Sztuk Projektowych w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

W ramach dwudniowych obrad konferencyjnych wygłoszono 36 referatów w 6 sesjach tematycznych obejmujących dyscypliny: inżynierii lądowej i transportu, zootechniki i rybactwa, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Zaprezentowano także 14 posterów.

W poniedziałek 12.09.2022 r. miało miejsce także uroczyste otwarcie trzech wystaw pracowników partnerskiej uczelni Ondokuz Mayıs University: wystawa prac graficznych prof. dra hab. Ali Seylana – Dziekana Faculty of Fine Arts, wystawa ilustracji dr hab. Özlem Ayvaz Tunc oraz zbiorowa wystawa plakatów pracowników i studentów Faculty of Fine Arts - „Environmental posters”.
Na koniec uroczystości nastąpiło otwarcie wystawy prac studentów i pracowników Katedry Architektury Wnętrz Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej. Ideą przewodnią wystawy były, podobnie jak sam projekt EcoSET, szeroko pojęta idea ekologii i zrównoważonego rozwoju. Prace poruszały także problem wojny w Ukrainie.
Spośród wykładowców Katedry Architektury Wnętrz swoje prace zaprezentowali: prof. dr hab. Aleksandra Simińska, dr hab. Anna Frąckowicz, prof. PBŚ, mgr sztuki Ariel Śliwiński, mgr sztuki Agnieszka Walther i mgr sztuki Mikołaj Lubczyński.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski
Patronat medialny sprawowali: TVP Bydgoszcz i Polskie Radio PiK

Pozostałe aktualności