Konkurs na najlepsze prace magisterskie - Nagroda NIAiU 2022
27 czerwca 2022

Rusza konkurs na najlepsze prace magisterskie - Nagroda NIAiU 2022

Zapraszamy absolwentów różnych kierunków do wysyłania swoich prac magisterskich na konkurs Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością!
Tym razem przyjrzymy się pracom obronionym w latach 2021/2022 /od 1 maja 2021 do 4 września 2022/ Celem konkursu jest promocja dyplomów oraz motywowanie do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymają po 10 000 zł, autorzy wyróżnionych prac (po dwie w każdej kategorii) 5 000 zł.

W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na naszej stronie