Międzynarodowa wystawa EcoSET
06 września 2022

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej realizowanej w ramach projektu

„EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Politechniki Bydgoskiej w obszarze nauki i edukacji”

realizowanego przez trzy wydziały PBŚ:  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Sztuk Projektowych w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

WYSTAWY
Data: 12 września 2022 r., godz. 15.30
Miejsce: Kampus Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

W ramach konferencji będzie miało miejsce otwarcie czterech wystaw.

1) Wystawa prac studentów i pracowników Katedry Architektury Wnętrz Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej

Idea przewodnia wystawy studentów i wykładowców Katedry Architektury Wnętrz nowo powstałego Wydziału Sztuk Projektowych koncentruje się, podobnie jak sam projekt EcoSET, wokół szeroko pojętej idei ekologii i zrównoważonego rozwoju. Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną prace zrealizowane podczas ostatniego roku akademickiego. Prace poruszać będą także problem wojny w Ukrainie, która jest nie tylko katastrofą humanitarną, ale także ekologiczną. Jednym z obiektów prezentowanych na wystawie będzie także monumentalna rzeźba wiklinowa, która powstała podczas International Wicker Workshop realizowanych na kampusie Politechniki Bydgoskiej z udziałem studentów i pracowników Wydziału Sztuk Projektowych oraz tureckiej uczelni Ondokuz Mayıs University.
Spośród wykładowców Katedry Architektury Wnętrz swoje prace zaprezentują prof. dr hab. Aleksandra Simińska, dr hab. Anna Frąckowicz, prof. PBŚ, mgr sztuki Ariel Śliwiński, mgr sztuki Agnieszka Walther i mgr sztuki Mikołaj Lubczyński.

Kuratorem wystawy jest mgr sztuki Agnieszka Walther.

2) Wystawa prac graficznych prof. dra hab. Ali Seylana

Ali SEYLAN ukończył studia z zakresu grafiki na Uniwersytecie Ondokuz Mayıs w Samsun w Turcji w 1998 roku. Pracę na macierzystym uniwersytecie rozpoczął w 1997 roku jako asystent. Doktoryzował się w 2004 roku. Habilitację uzyskał w 2009 roku. W 2018 roku otrzymał tytuł profesora. Od 2022 roku jest dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Ondokuz Mayıs w Samsun. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Jest członkiem międzynarodowych jury konkursowych w obszarze sztuk wizualnych oraz autorem publikacji z zakresu projektowania graficznego.

3) Wystawa prac graficznych dr hab. Özlem Ayvaz Tunc

OZLEM AYVAZ TUNC ukończyła studia z zakresu Edukacji Artystycznej na Wydziale Nauczania Malarstwa Uniwersytetu Anadolu w Eskişehir w Turcji w 2000 roku. W 2001 roku podjęła pracę na Wydziale Edukacji Sztuk Pięknych Uniwersytet Ondokuz Mayis. W 2017 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Projektowania Komunikacji Wizualnej oraz Zakładzie Animacji tejże uczelni. Przygotowała liczne wystawy indywidualne i brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Uczestniczyła również w licznych sympozjach naukowych w kraju i zagranicą.

4) Zbiorowa wystawa plakatów pracowników Ondokuz Mayıs University, Faculty of Fine Arts.

Ekspozycja poświęcona jest zagadnieniu ochrony środowiska naturalnego i szeroko rozumianej ekologii. Swoje pracę zaprezentują: Ali Seylan, Ali Tomak, Ayşe İri Öztürk, Hülya Demir, Hüseyin Uzuntaş, Hüseyin Ulaş Güdek, Mehmet Hakan Mamuş, Özlem Ayvaz Turç, Tarık Yazar, Ekin Barış Kuruçay, Emin Dereli, Enes Kubilay Kurt, Kübra Semiz, Nisa Berfin Erol oraz Yudum Akgözlü.

Pozostałe aktualności