Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego
05 sierpnia 2022

Znamy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021.
Dyscyplina realizowana na Wydziale Sztuk Projektowych – „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” - oceniana była po raz pierwszy.
W wyniku oceny jakości działalności naukowej otrzymaliśmy kategorię B+. Tym samym uzyskaliśmy prawa do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Pracownikom, którzy swoją pracą przyczynili się do tego sukcesu!

Pozostałe aktualności