Zarządzenie nr Z.110.2022.2023 z dnia 2023-04-27 – zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023
28 kwietnia 2023
Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
 
zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Nr Z.110.2022.2023 z dnia 27.04.2023 r., 4 i 5 maja są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 
W związku z powyższym zmianie uległ terminarz zajęć dydaktycznych oraz letnia sesja egzaminacyjna.