Stopnie i tytuły

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

02.08.2022 r. poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 (link).
Dyscyplina realizowana na Wydziale Sztuk Projektowych – „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” - oceniana była po raz pierwszy.
W wyniku oceny jakości działalności naukowej otrzymaliśmy kategorię B+. Tym samym uzyskaliśmy prawa do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.