Historia

Wydział Sztuk Projektowych utworzony został 01.01.2022 r. na mocy Zarządzenia Nr Z.60.2021.2022 Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Wydziału Sztuk Projektowych poprzez wydzielenie organizacyjne i majątkowe z Katedry Architektury Wnętrz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Katedry Wzornictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej.