Kolegium Wydziału

  • dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ – Dziekan Wydziału, Przewodniczący
  • dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska – Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
  • dr hab. Katarzyna Tretyn, prof. PBŚ – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny, Kierownik Katedry Architektury Wnętrz
  • dr Ewa Raczyńska-Mąkowska – Kierownik Katedry Wzornictwa
  • dr Teija Gumilar - Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Wzornictwo
  • prof. dr hab. Remigiusz Grochal – Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Architektura Wnętrz
  • mgr Joanna Rydelska – Kierownik Dziekanatu
  • Nina Joachimowska – Przedstawicielka Samorządu Studenckiego