Kolegium Wydziału

  • dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ – Dziekan Wydziału, Przewodniczący
  • dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, prof. PBŚ – Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
  • dr hab. Katarzyna Tretyn, prof. PBŚ – Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny, Kierownik Katedry Architektury Wnętrz
  • dr Ewa Raczyńska-Mąkowska – Kierownik Katedry Wzornictwa
  • dr Szymon Saliński - Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej
  • dr Magdalena Rucińska - Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Architektura Wnętrz
  • dr Łukasz Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Komunikacja Wizualna
  • dr Desy Gumilar - Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Wzornictwo
  • mgr inż. Monika Dołęgowska – Główny Specjalista - Asystent Dziekana
  • lic. Weronika Fanslau– Przedstawicielka Samorządu Studenckiego