Kontakt

Wydział Sztuk Projektowych
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
ul. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
e-mail: wsp@pbs.edu.pl
tel. 52 340 81 00

Główny specjalista asystent dziekana
mgr inż. Monika Dołęgowska
e-mail: monika.dolegowska@pbs.edu.pl
tel. 52 340 81 00

Specjalista ds. współpracy z otoczeniem
mgr inż. Agata Bukaluk
e-mail: agata.bukaluk@pbs.edu.pl
tel. 52 340 87 31

Specjalista ds. badań naukowych
Dorota Pomianowska
e-mail: dorota.pomianowska@pbs.edu.pl
tel. 52 340 81 22

Specjalista ds. finansowo-administracyjnych
mgr Marta Buczek
e-mail: marta.buczek@pbs.edu.pl
tel. 52 340 81 12