Rady naukowe

Rada Dyscypliny Naukowej Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

 1. dr hab. Katarzyna Tretyn, prof. PBŚ – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Aleksandra Simińska
 3. dr hab. Małgorzata Andrzejewska, prof. PBŚ
 4. dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ
 5. dr hab. Anna Frąckowicz, prof. PBŚ
 6. dr Łukasz Aleksandrowicz
 7. dr szt. Urszula Czarnowska
 8. dr Desy Teija Gumilar
 9. dr Beata Fertała-Harlender
 10. dr Agnieszka Fujak
 11. dr Marta Gębska
 12. dr Piotr Grygorkiewicz
 13. dr Wacław Kuczma
 14. dr Agnieszka Mierzwa
 15. dr Tomasz Pietrzyk
 16. dr Łukasz Pochylski
 17. dr Ewa Raczyńska-Mąkowska
 18. dr Szymon Saliński
 19. dr Piotr Tołoczko
 20. dr Julia Wleklińska