Rady naukowe

Rada Dyscypliny Naukowej Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

 • dr hab. Katarzyna Tretyn, prof. PBŚ – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Anna Bochenek
 • prof. dr hab. Aleksandra Simińska
 • dr hab. Małgorzata Andrzejewska, prof. PBŚ
 • dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ
 • dr hab. Anna Frąckowicz, prof. PBŚ
 • dr Piotr Grygorkiewicz
 • dr Marcin Jędrzak
 • dr Ewa Raczyńska-Mąkowska
 • dr Monika Rak
 • dr Szymon Saliński
 • dr Desy Teija Gumilar
 • dr Piotr Tołoczko