Rady programowe

Rada Programowa kierunku Architektura wnętrz
•        prof. dr hab. Remigiusz Grochal - przewodniczący
•        dr Agnieszka Mierzwa
•        dr Piotr Tołoczko
•        dr hab. Katarzyna Tretyn, prof. PBŚ - Kierownik Katedry Architektury Wnętrz
•        prof. dr hab. Aleksandra Simińska
•        Izabela Haza - reprezentanka studentów
•        Bogusław Mierzwiak - przedstawiciel przemysłu


Rada Programowa kierunku Wzornictwo
•        dr Teija Desy Gumilar - przewodniczący
•        dr Ewa Raczyńska-Mąkowska - Kierownik Katedry Wzornictwa
•        dr hab. Małgorzata Andrzejewska, prof. PBŚ
•        dr Szymon Saliński
•        mgr Sara Betkier
•        Agnieszka Przybyła - reprezentanka studentów
•        Marek Iwiński - przedstawiciel przemysłu


Rada Programowa kierunku Komunikacja wizualna
•    dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ
•    dr hab. Edward Saliński, prof. PBŚ
•    dr Łukasz Aleksandrowicz
•    Przedstawiciel studentów – Vacat
•    Przedstawiciel przemysłu - Vacat