Rady programowe

Rada Programowa kierunku Architektura wnętrz

 • dr Magdalena Rucińska - Przewodnicząca
 • dr Piotr Tołoczko - Zastępca Przewodniczącej Rady
 • mgr Ariel Śliwiński - sekretarz
 • prof. dr hab. Remigiusz Grochal
 • dr Agnieszka Mierzwa
 • Weronika Fanslau – przedstawicielka studentów
 • Magdalena Beer – interesariusz zewnętrzny

Rada Programowa kierunku Wzornictwo

 • dr Teija Desy Gumilar - Przewodniczący
 • dr Ewa Raczyńska-Mąkowska - Zastępca Przewodniczącego Rady
 • mgr Sara Betkier - sekretarz
 • dr Marta Gębska
 • mgr szt. Weronika Poręba
 • Norbert Przanowski - reprezentant studentów
 • Piotr Józefówski – interesariusz zewnętrzny

Rada Programowa kierunku Komunikacja wizualna

 • dr Łukasz Aleksandrowicz - Przewodniczący sekretarz
 • dr Szymon Saliński - Zastępca Przewodniczącego Rady
 • dr Piotr Grygorkiewicz - sekretarz
 • dr Łukasz Pochylski
 • mgr Łukasz Wiese
 • Marianna Matczak – przedstawicielka studentów
 • mgr inż. Michał Juskowiak – interesariusz zewnętrzny