Zespoły i komisje

Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich Wydziału Sztuk Projektowych:

 • dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ - Przewodniczący
 • prof. dr hab. Aleksandra Simińska
 • dr hab. Katarzyna Tretyn, prof. PBŚ
 • dr Ewa Raczyńska-Mąkowska
 • mgr Ewa Grajnert-Hałupka
 • Przedstawiciel Związku Zawodowego "Solidarność"
 • Przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024

 • dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska – Przewodnicząca
 • dr Julia Wleklińska – Zastępca Przewodniczącej (Lider Wydziałowy)
 • dr Iwona Jastrzębska-Puzowska - sekretarz dydaktyczny
 • mgr szt. Weronika Poręba – sekretarz dydaktyczny

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. Aleksandra Simińska – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Remigiusz Grochal
 • dr hab. Anna Frąckowicz, prof. PBŚ
 • dr Łukasz Aleksandrowicz
 • dr Agnieszka Fujak
 • dr Piotr Grygorkiewicz
 • dr Marta Gębska
 • dr Desy Teija Gumilar
 • dr Julia Wleklińska

Wydziałowy Zespół ds. Promocji

 • mgr inż. Agata Bukaluk – Przewodnicząca
 • mgr szt. Agnieszka Walther
 • mgr szt. Weronika Poręba
 • dr Szymon Saliński
 • dr Piotr Grygorkiewicz

Wydziałowy Zespół ds. Analizy Ryzyka

 • mgr Marta Buczek
 • mgr inż. Agata Bukaluk
 • Dorota Pomianowska