Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

  • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zorganizowało dla studentów Wzornictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy konkurs. Tematem był projekt aranżacji wnętrza Muzeum Farmacji, które to znajduje się w Aptece pod Łabędziem i stanowi część wspomnianego Muzeum.
Studenci II semestru studiów magisterskich z Pracowni Projektowania Mebla prowadzonej przez dr. hab. Romualda Fajtanowskiego, prof. uczelni przygotowali 11 projektów przedstawiających nowe wersje wnętrza apteki.
Wśród nich był ten zwycięski - komisja pod przewodnictwem dyrektora Wacława Kuczmy wybrała do realizacji projekt Marty Simon. Projekt spełniał wszystkie rygorystyczne wymagania i kryteria muzealników, jak również pięknie zagospodarował wnętrze apteki, tworząc z niej miejsce niezwykle klimatyczne, pełne ciepła i uroku.
Poziom przesłanych prac był tak wysoki, że postanowiono przyznać dwie drugie i dwie trzecie nagrody! Laureatkami drugiego miejsca są Agnieszka Rosołowska i Daria Chylińska, natomiast podium zamykają Sylwia Królikowska i Gabriela Skrobacka.

  • Bydgoska ławka staromiejska

W 2018 roku Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił konkurs na projekt ławki oraz kwietnika  dedykowanych w pierwszej kolejności przestrzeni Starego Rynku po zakończeniu jego rewitalizacji. Na konkurs wpłynęło wiele projektów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.
I miejsce zdobył projekt Pani Agaty Łapińskiej a drugą nagrodę otrzymała Pani Patrycja Doman - studentki Wzornictwa, które swoje projekty opracowały pod kierunkiem dr Ewy Raczyńskiej-Mąkowskiej na zajęciach w pracowni kształtowania przestrzeni.
Zwycięski projekt został wielokrotnie zrealizowany oraz poszerzony o kolejne wykonane także obiekty: zegar z czasem "bydgoskim", pojemniki na śmieci oraz krzesło miejskie.

  • Młyny Rothera

Z inicjatywy dr Ewy Raczyńskiej-Mąkowskiej doszło do realizacji wspólnego projektu studentów Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej, studentów Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW oraz Parku Kultury Młyny Rothera. Jesienią 2019 roku przystąpiono do zadania mającego na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań  mieszkańców dotyczących przestrzeni otaczającej młyny - tej bliższej i tej dalszej. Na podstawie badań oraz po zebraniu informacji od samego Parku Kultury przystąpiono do przygotowania serii kilkunastu projektów związanych z Młynami. Wybrano najciekawsze obiekty wychodzące na przeciw oczekiwaniom, które zostaną zrealizowane w 2022 roku.
Istotnym aspektem całego przedsięwzięcia był fakt, że miało ono miejsce w okresie pandemii, a współpraca odbywała się za pośrednictwem internetu, chociaż w założeniu miała spowodować integrację studentów dwóch Uczelni.

Instalacje absolwentów Wzornictwa na Wyspie Młyńskiej

  • Bydgoski rower wodny

Bydgoski rower wodny - II nagroda Prezydenta Bydgoszczy w konkursie na pracę magisterską, inżynierską, licencjacką o tematyce związanej z Bydgoszczą.
Autorka: Klaudyna Wnęk-Woda, promotorka: dr Ewa Raczyńska-Mąkowska. styczeń 2020.
Bydgoszcz zwraca się coraz bardziej w kierunku rzeki. Zostało to zapoczątkowane m.in. dużym projektem rewitalizacji Wyspy Młyńskiej i trwa do dziś. Autorka po przeprowadzeniu analiz dostrzegła potrzebę zaprojektowania miejskiego roweru wodnego wraz z  systemem wypożyczeń krótkoterminowych, który stałby się elementem zintegrowanym z dostępnym obecnie, lądowym. Bydgoski rower wodny to pierwszy tego rodzaju koncept  w Europie. Daje możliwość przemieszczania się miedzy stacjami/przystankami zaopatrzonymi w stacje dokujące i  zacumowania przy każdej z nich. Całość systemu obsługuje zaprojektowana aplikacja. Korzystanie z roweru sprzyja nie tylko wygodzie użytkowników, ale jest ekologiczne i prozdrowotne. Wypełnia jednocześnie lukę jak chodzi o dotychczasowy sposób wykorzystywania  miejskiej drogi wodnej: między tramwajami wodnymi i wieloosobowymi jednostkami turystycznymi, a  standardowymi  małymi jednostkami pływającymi (rowery, kajaki) wykorzystywanymi dla celów rekreacyjnych i posiadającymi jeden punkt wypożyczeń i zwrotów.
Forma roweru jak również materiały z których został wykonany w pełni odpowiada aktualnym trendom wzorniczym.